تبلیغات
نسیم وصل - عشق گمشده
نسیم وصل
» عشق گمشده
شنبه 17 دی 1384 - 01:01 ق.ظ - نویسنده : حسین
آن شب كه بوی زلف تو با بوسه نسیم
 مستانه سر به سینه مهتاب می گذاشت
 با خنده ای كه روی لبت رنگ می نهفت
 چشم تو زیر سایه مژگان چه ناز داشت
در باغ دل شكفت گل تازه امید
 كز چشمه نگاه تو باران مهر ریخت
 پیچید بوی زلف تو در باغ جان من
 پروانه شد خیالم و با بوی گل گریخت
آنجا كه می چكید ز چشم سیاه شب
 بر گونه سپید سحر اشك واپسین
 وز پرتو شراب شفق بر جبین روز
 گل می شود مستی خندان آتشین
 آنكا كه می شكفت گل زرد آفتاب
بر روی آبگینه دریاچه كبود
 وز لرزه های بوسه پروانگان باد
 می ریخت برگ و باز گل نوشكفته بود
آنجا كه می غنود چمنزار سبزپوش
 در بستر شكوفه زرین ‌آفتاب
وز چنگ باد و بوسه پروانگان مست
 دامان كوه بود چو گیسو به پیچ و تاب
آنجا كه مهر كوه نشین مست و سرگران
بر می گرفت از ره شب دامن نگاه
 در پرنیان نازك مهتاب می شكفت
نیلوفر شب از دل استخر شامگاه
 آنجا كه می چكید سرشك ستاره ها
بر چهر نیلگون گل شتاب آسمان
در جست وجوی شبنم لغزنده شهاب
 مهتاب می كشید به رخسار گل زبان
در پرتو نگاه خوشت شبرو خیال
راه بهشت گم شده آرزو گرفت
 چون سایه امید كه دنبال آرزوست
دل نیز بال و پر زد و دنبال او گرفت
آوخ! كه در نگاه تو آن نشو خند مهر
 چون كوكب سحر بدرخشید و جان سپرد
 خاموش شد ستاره بخت سپید من
 وز نوامید غم زده در سینه ام فسرد
برگشتم از تو هم كه در آن چشم خودپسند
 آن مهر دلنواز دمی بیشتر نزیست
برگشتم و درون دل بی امید من
 بر گور عشق گم شده یاد تو میگریست

...

ویرایش شده در ساعت - و -
پاسخ پاسخ به نوشته
» مطالب پیشین
+ همچون موج
+ دوست داشتنی های من...
+ سرودی از عشق
+ تو چی هستی؟
+ انتظار
+ تو
+ چه کسی نقش تورا خواهد شست
+ غزلواره
+ انسان...
+ باز کن پنجره را
+ حضور تو
+ دوست داشتن برتر از عشق
+ بمیریدُُ نمیرید
+ قشنگترین اشتباه
+ استاد شریعتی

Powered by mihanblog version 3.0 Beta
Copyright ©2005 - 2006 , Creative Design Center